Zápis do MŠ

 

máj 2018

Žiadosť si rodič vyzdvihne v tomto termíne v MŠ, vyplní a po  potvrdení detskou lekárkou prinesie späť do MŠ.