Materská škola, č. 598, 925 55 Vinohrady nad Váhom

Zriaďovateľ :    Obec Vinohrady nad Váhom

Riaditeľka :      Zdenka Angelmaierová

Učiteľky :         Beata Markechová

                        Mgr. Vlasta Vašková

                        Dominika Šimonová

Upratovačka :  Miroslava Ďurinová

Školská Jedáleň :

Vedúca ŠJ, hl. kuchárka : Katarína Petrášová

Kuchárka :       Janka Zigová

Telefón :           031 789 92 37

                        0901 703 661

Email :             msvinohrady@gmail.com

http // materskaskolavinohrady.webnode.sk

fotogaléria : skolkavinohrady.rajce.net       fotogaléria je neverejná s prístupom na heslo